CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY B

 

 

Anh ch em thân mến,

 

Lòng nhit thành vì Nhà Chúa đã thúc đy Đức Giêsu thanh ty đn th. Ti đây, Người thông báo cái chết và s phc sinh ca mình. Chúng ta hãy cu khn Chúa thanh ty lòng chúng ta và tha thiết dâng li cu nguyn :

 

·      Xin Chúa hướng dn các ch chăn trong Hi Thánh đ li ging ca các ngài luôn trung thành vi nim tin vào Đức Kitô chu đóng đinh là Đấng Thánh ca Thiên Chúa.

·      Xin Chúa cho mi người trong thế gii hôm nay biết ý thc tìm kiếm nhng s trên cao đang khi đi din vi các thc ti trn thế.

·      Xin Chúa cho các anh ch em d tòng được thêm sc mnh và biết dt khoát bước theo Đức Kitô.

·      Xin Chúa cho cng đoàn giáo x chúng ta biết sng mùa chay thánh trong tinh thn cu nguyn, bác ái và hy sinh.

 

Lạy Cha Chí thánh, qua li Đức Giêsu mc khi, Cha mun cho mi người phi th phượng Cha trong tinh thn và chân lý, xin nghe li chúng con khn nài mà đ tràn Thánh Thn xung đ chúng con được tha lòng mong ước. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu