CHÚA NHT 4 MÙA CHAY B

 

Anh ch em thân mến,

 

Cuc hành trình ca nhân loi, du lm khi mang đy thương tích, khổ đau và tht vng, cũng s tìm được ý nghĩa tròn đy trong gi ca Đức Giêsu là gi cu đ bng con đường kh giá và phục sinh.

 

·      Xin Chúa ban Thánh Thn thanh ty tâm hn các tín hu trong Hi Thánh đ h biết mc ly tâm tình cu thế ca Đức Kitô.

·      Xin Chúa ban ánh sáng soi dn các dân tc trong thế gii hôm nay, đ mi người nhn biết và tin theo Chúa.

·      Xin Chúa ban ơn thúc đẩy và hướng dn nhng ai đang sng trong ti li, đ h biết thành tâm sám hi và được tha th qua bí tích ca Hi Thánh.

·      Xin Chúa cng c nim tin và lòng nhân t Chúa nơi mỗi người chúng ta đ trong mi hoàn cnh chúng ta không ngng gn bó vi Chúa.

 

Lạy Cha là Đấng giàu lòng thương xót, chúng con ca tụng Cha hng quan tâm đến phn ri con người mà Cha đã to dng ging hình nh Cha. Xin thương xót nhận li con cái cu nguyn và ban ơn đổi mi đ chúng con luôn xng đáng trước hng ân cu chuc Cha đã ban trong Đức Kitô. Người là Thiên Chúa hng sng hng tr muôn đi.


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu