CHÚA NHT 5 MÙA CHAY B

 

Anh ch em thân mến,

 

Gn đến ngày Hi Thánh long trng c hành cuc thương khó và phục sinh ca Chúa Kitô Cu Thế. Hôm nay Li Chúa mi gi chúng ta hãy đến chiêm ngắm Đấng đã đem li s sng và phúc lành cho muôn người. Chúng ta hãy ngước nhìn lên tri và st sng dâng lên Cha trên tri li cu nguyn :

 

·      Chúng ta hãy cu nguyn cho các ch chăn trong Hi Thánh biết hc vi Chúa Kitô gương vâng phục.

·      Chúng ta hãy cầu nguyn cho nhng người thành tâm thin chí đi tìm kiếm Chúa được có cơ hội gp g Chúa, nh s giúp đ ca anh ch em Kitô hu.

·      Chúng ta hãy cu nguyn cho nhng ai đang ưu phiền, đau kh được an i trong ơn Chúa và sự cm thông ca anh em.

·      Chúng ta hãy cầu nguyn cho mi người hin din được ơn can đảm bước theo Chúa Kitô trên con đường thương khó, nhờ đó mc ly s sng đích thc.

 

Ly Cha Chí Thánh, trong kế hoch cu chuc, Cha đã quyết đnh cho Ngôi Li nhp th và chu chết đ đem li s sng cho mọi người, nay chúng con đang st sng chun b tưởng nim biến c cu chuc y, xin Cha nhm li chúng con cu khn, đ chúng con được hân hoan trong Đấng cu chuc chúng con. Người là Thiên Chúa hng sng hng tr muôn đi.

 


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu