LỄ CHÚA BA NGÔI

 

Anh ch em thân mến,

 

Chúng ta va tuyên xưng niềm tin Mt Chúa Ba Ngôi là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thn. Gi đây cùng hip nht trong li cu nguyn, chúng ta hướng lên Chúa Ba Ngôi đ cu xin phúc lành cho con người trong thế gii hôm nay :

 

-         Chúng ta hãy cu xin cho Hi Thánh đang thi hành s mng loan báo Tin Mng được trung tín và nhit tâm làm chng v nim tin Kitô giáo.

-         Chúng ta hãy cu nguyn cho con người trong thế gii hôm nay đang n lc vươn lên được nhn biết Chúa là Thiên Chúa thật.

-         Chúng ta hãy cu nguyn cho nhng ai đang ưu tư khắc khoi tìm kiếm chân lý được ơn Chúa soi sáng và biết can đm bước theo Người.

-         Chúng ta hãy cu nguyn cho đi sng bn thân mi người được thm nhun sc mnh ca Chúa Kitô và luôn ngoan ngoãn bước theo tác đng ca Chúa Thánh Thn.

 

Ly Thiên Chúa Cha t bi nhân hu,

trong Đức Giêsu Kitô là Con Cha yêu quý,

Cha đã bày t cho chúng con biết

s cao vi vi và thẳm sâu ca mu nhim Thiên Chúa,

Cha còn cho chúng con được xưng tụng Cha là Cha

đã ban Thánh Thần cng c tinh thn nghĩa t

xin nhm li chúng con tin tưởng phó thác dâng lên Cha

Cha là Đấng đy quyn năng và thông sut mi s.

Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.

 


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu