L MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ

 

Anh ch em thân mến,

 

Trước khi bước vào cuc thương khó để bước vào thế gian, Chúa Giêsu đã thiết lp hy tế Mình và Máu Thánh Người tr nên lương thực nuôi dưỡng chúng ta trên đường l hành. Trong tâm tình t ơn Đấng đã hy sinh mng sng vì yêu thương, chúng ta hãy sốt sng dâng li cu nguyn :

 

-         Máu Thánh Chúa Kitô đ ra đ thanh ty lương tâm con người, xin cho mi thành phn dân Chúa biết quý yêu đón nhn s sng ca Chúa vi tâm hn trong trng và xng đáng.

-         Thánh Th Chúa Kitô là tm bánh b ra cho thế gii, xin cho các dân tộc được sng trong hip nht và bình an.

-         Xưa trong hành trình sa mạc dân Do Thái được nuôi bng Manna, hôm nay xin cho nhng người đang gp đau kh bnh tt được Thánh Th Chúa Kitô cng c trên đường đi.

-         Chúa Kitô đã chp nhn hin hin din khiêm tốn trong bí tích Thánh Th,

 

xin cho mi người và c cng đoàn giáo x chúng ta biết năng cu nguyn và chy đến Thánh Th Chúa.

Ly Cha, vì yêu thương

để vi chúng con mi ngày cho đến tn thế,

Chúa Kitô đã thiết lp nên bí tích Thánh Th

dy chúng con đón nhn vi nim tin và lòng mến.

Xin Cha đoái nhn li dân Cha cu nguyn

đ chúng con được cm mến trước ngun hoan lc quê tri.

Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu