L THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

 

Anh ch em thân mến,

 

Tm lòng Thiên Chúa yêu thương chúng ta thực cao vi khôn t. Hôm nay, chiêm ngm trái tim Chúa Giêsu đã chu lưỡi đòng đâm thâu đ máu và nước chy ra chúng ta hãy mc ly tâm tình thng hi và dâng li chúc tng nguyn xin :

 

-         Xin Chúa cho các ch chăn là nhng đng được Chúa trao phó trách nhim hướng dn dân Thánh, được ngày càng nên ging Chúa vi tâm hn du hin khiêm tn.

-         Xin Chúa cho các dân tc được nhn biết và tin theo Chúa đ mi người cùng góp phn xây dng mt thế gii trong tình huynh đ.

-         Xin Chúa cho những người đang sng trong ti li được ơn hoán cải và quyết tâm tr v cùng Chúa và anh em mình.

-         Xin Chúa cho nhng người tham d phng v hôm nay biết luôn ngước nhìn lên Thp Giá Chúa Kitô và đáp tr tình yêu cu chuc bng mt đi sng xng hp.

 

Ly Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót,

chúng con tạ ơn Cha đã mạc khi tình yêu cao c

Cha dành cho con người

qua giáo hun và đi sng ca Đức Kitô Con Cha yêu du.

Xin nhm li chúng con nguyn cu.

Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.

 


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu