CHÚA NHT I MÙA CHAY C

 

Anh ch em thân mến, Mùa Chay đòi hi chúng ta sng đo tích cc theo gương Đức Kitô khổ nn. Là con người yếu đui, chúng ta hãy khiêm tn dâng li cu nguyn : “Người ta sng không nguyên bi bánh, nhưng còn bởi mi Li Chúa phán”,

 

·         Xin cho Hi Thánh biết yêu mến và trung thành rao ging Li Chúa. “Ngươi phải bái ly Chúa, Thiên Chúa của ngươi, và chỉ th phượng mt mình Người”,

·         Xin cho nhng người đang khao khát tìm kiếm chân lý được gp Chúa là cùng đích đi mình. “Ngươi chớ th thách Chúa, Thiên Chúa ngươi”,

·         Xin cho những người đau kh được vng lòng tin tưởng cy trông vào tình yêu của Chúa. “Thánh Thn Chúa thúc đy Chúa Kitô vào hoang đa và chu cám d”,

·         Xin cho mi người trong cng đoàn hin din được tràn đy Thánh Thn đ chiến thng ti li.

 

Ly Thiên Chúa toàn năng hng hu, Chúa đã cho Con Chúa chiến thng Satan, ti lỗi và sự chết, xin Chúa nhm li chúng con cu nguyn, đ chúng con được tr nên ging như Người. Người là Thiên Chúa hng sng hng tr muôn đi.


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu