CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY C

 

Anh ch em thân mến, Chúa Cha nhân t đã sai Đức Kitô đến mi gi nhng người ti li tr v hip thông vi Người. Chúng ta hãy tin tưởng cu nguyn :

 

·         Chúng ta hãy cu nguyn cho mi người trong Hi Thánh luôn tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa và thc tâm tr v vi Chúa.

·         Chúng ta hãy cu nguyn cho nhng người chưa biết Chúa được đón nhn tình thương cứu đ ca Người.

·         Chúng ta hãy cu nguyn cho nhng người ti li được ơn ăn năn sám hi đ sng kết hp vi Chúa.

·         Chúng ta hãy cu nguyn cho các gia đình trong giáo x chúng ta được sng hòa thun thương yêu nhau.

 

Lạy Chúa, xin nhm li chúng con cu nguyn và nh lòng Chúa thương xót xin cho chúng con được sng gn bó vi Ngài luôn mãi. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu