CHÚA NHT 5 MÙA CHAY C

 

Anh ch em thân mến, Thái đ và li nói ca Đức Kitô là mu mc cho đi sng đc tin ca chúng ta. Vy chúng ta hãy st sắng cu nguyn :

 

·         “Ta cũng thế, Ta không kết ti ch”, xin cho mi thành phn dân Chúa được mc ly tâm tình thương xót của Chúa.

·         “Ai trong các ngươi sạch ti, hãy ném đá ch này trước đi”, xin cho mi người biết sng khiêm tn và thông cm vi nhau.

·         “Hãy đi và từ nay đng phm ti na”, xin cho các ti nhân được dt khoát t b con đường ti li.

·         “Chính tôi cũng đã được Đức Kitô chiếm ly”, xin cho tư tưởng, li nói và vic làm ca chúng ta được thm nhun giáo hun và gương sống ca Đức Kitô.

 

Ly Chúa, xin nhậm li chúng con cu nguyn, đ nh ơn Chúa hướng dn, chúng con luôn trung thành sng theo ý Chúa. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.

 


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu