L CHÚA BA NGÔI C

 

Anh ch em thân mến, Chúa Cha đã tuôn đ vào lòng chúng ta Thánh Thn, đ chúng ta nhn biết Đức Kitô là Chúa và được gi Thiên Chúa là Cha. Trong tâm tình cm t, chúng ta hãy dâng li cu nguyn :

 

 

Ly Cha nhân t, Cha đã giao hòa thế gian vi Cha trong Đức Kitô và ban Thánh Thn thánh hóa nhân loi, xin nhm li chúng con cu nguyn, đ khi tuyên xưng mầu nhim Mt Chúa Ba Ngôi, chúng con lãnh nhn được ơn cứu đ. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu