CHÚA NHẬT 3 PHC SINH C

 

 Anh ch em thân mến, Các Tông đ đã nhn ra Đức Kitô phc sinh khi Người đến vi các ông trong công vic thường ngày. Trong tâm tình mun gp Đức Kitô, chúng ta hãy tha thiết dâng lên Chúa Cha li nguyn xin :

 

 

Ly Chúa, chúng con ti li và yếu đui, xin Chúa nhm li chúng con cu nguyn đ khi tràn đy ân sng, chúng con luôn sn sàng theo Chúa. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu