CHÚA NHẬT 4 PHC SINH C

 

Anh ch em thân mến, Chúa Cha nhân t đã sai Đức Kitô đến trn gian đ quy t nhân loi thành mt đoàn chiên duy nht. Chúng ta hãy t ơn Người và tha thiết nguyn xin :

 

 

Ly Cha là Mc T hng hu, Cha không bao giờ b rơi đoàn chiên của Cha, xin nhm li chúng con cu nguyn đ chúng con thêm tin tưởng và phó thác vào Cha. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu