CHÚA NHT 11 THƯỜNG NIÊN C

 

Anh ch em thân mến, Khi tha th ti li cho chúng ta, Thiên Chúa đã bày tỏ mt cách rõ ràng tình thương của Người. Vì thế, chúng ta hãy tin tưởng dâng lên li cu nguyn khiêm tn :

 

 

Ly Chúa, Chúa không b rơi những người ti li. Vì thế chúng con tin tưởng Chúa s nhm li cu xin mà chúng con dâng lên Chúa hôm nay. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu