CHÚA NHT 12 THƯỜNG NIÊN C

 

Anh chị em thân mến, Chúa Cha đã mun Con Mt ca Người phi chết trên Thp giá đ cu đô nhân loi. Người s không t chi điu gì khi chúng con cu xin cùng vi Con ca Người. Vy chúng ta hãy vng tâm dâng li cu nguyn :

 

 

Lạy Cha, Cha muốn chúng con đến vi Cha bng con đường Thp giá ca Con Yêu Du Cha, xin cho nhng li cu nguyn ca chúng con được Cha đoái nhn, nh đó chúng con vng lòng bước theo con đường Cha mun. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu