CHÚA NHT 13 THƯỜNG NIÊN C

 

Anh ch em thân mến, Chúng ta đã được kêu gi hưởng t do ca con cái Chúa. Trong nim xác tín đó, chúng ta hãy dâng lên Thiên Chúa là Cha li cu nguyn :

 

 

Ly Cha Nhân ái, xin lng nghe ước nguyn chân thành ca chúng con, vì chúng con đang hướng lòng v Cha là ngun hnh phúc đích thc. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu