CHÚA NHT 15 THƯỜNG NIÊN C

 

Anh ch em thân mến, Nh Chúa Kitô và trong Chúa Kitô muôn loài được to thành và đi mi. Vì thế, cùng vi Người, chúng ta hãy dâng lên Thiên Chúa là Cha Toàn năng nhng li cu nguyn chân thành ca chúng ta :

 

 

Ly Cha T ái, xin đoái thương chấp nhn li con cái nguyện cu vì Cha hng nâng đ i an và mun chúng con được hnh phúc. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.

 


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu