CHÚA NHT 16 THƯỜNG NIÊN C

 

Anh ch em thân mến, Đức Kitô được sai đến mc khi tình thương của Thiên Chúa và cu đ nhân loi. Trong niềm tin đó, chúng ta hãy dâng lên Chúa li cu xin :

 

 

Ly Thiên Chúa Toàn năng, xin đoái thương nhìn đến nhng nguyn vng ca chúng con, đ chúng con nhn ra được bng chng lòng Chúa nhân hu và không ngt ca tng ngi khen Chúa. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu