CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN C

 

Anh ch em thân mến, Để xác tín vào lòng yêu thương của Chúa Cha, Đức Giêsu đã dy chúng ta “các con hãy xin thì s được”. Vy chúng ta hãy tin tưởng dâng li cu nguyn :

 

 

Ly Cha là Đấng yêu thương chúng con, xin Cha thương nhậm li chúng con cu nguyện đ chúng con ngày càng xng đáng tr nên con cái Cha. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu