CHÚA NHT 18 THƯỜNG NIÊN C

 

Anh ch em thân mến, Thiên Chúa là nơi lương tựa vng chc cho chúng ta, vì Người luôn thành tín yêu thương. Vậy chúng ta hãy khiêm tốn dâng li cu nguyn :

 

 

Ly Thiên Chúa Toàn năng, chúng con chân thành dâng lên Chúa li cu nguyn, xin Chúa thương chấp nhn, nh đó chúng con thêm lòng yêu mến Chúa và qung đi vi mi người. Chúng con cầu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.

 


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu