CHÚA NHT 19 THƯỜNG NIÊN C

 

Anh ch em thân mến, Thiên Chúa luôn đ mt trông coi nhng ai kính s Người đ phù tr và che ch h. Tin tưởng vào lượng t bi Chúa, chúng ta cùng dâng li cu nguyn :

 

 

Ly Chúa, xin thương nhậm lời chúng con cu nguyn, nh đó chúng con được thêm ánh sáng soi đường dn li và luôn tin tưởng mong ch Chúa. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.

 


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu