CHÚA NHT 2 THƯỜNG NIÊN C

 

Anh ch em thân mến, Tin tưởng vào lòng Chúa nhân từ và thương xót, chúng ta hãy hiệp vi Đức Giêsu Kitô đ dâng lên Người li cu xin khiêm tn :

 

·         Xin Chúa đ tràn ân sng ca Người xung trên Hi Thánh, đ Hi Thánh được thánh hóa, phát trin và tr nên Hin thê yêu du ca Đức Kitô.

·         Xin Chúa soi sáng các nhà lãnh đạo, đ nh h, các dân tc xích li gn nhau vui sng trong hòa bình và tình huynh đ.

·         Xin Chúa luôn săn sóc đến các nhu cu c th ca h, đ h được hnh phúc và sng xng đáng thân phn con người hơn.

·         Xin Chúa ban Thánh Thần xung trên mi người đang hin din nơi đây, để chúng ta biết sng qung đi và phc v hnh phúc mi người.

 

Ly Cha là Đấng hng săn sóc con cái, Cha hiu rõ thân phn chúng con và mun chúng con được sng dưới bàn tay che ch ca Cha. Xin thương nhậm nhng ước nguyn chúng con dâng lên vi lòng tin tưởng khiêm cung. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.

 


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu