CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN C

 

Anh ch em thân mến, Do lòng thương vô biên, Thiên Chúa hằng sn sàng ban ơn cứu đ cho tt c mi người. Vì thế, chúng ta cùng tin tưởng nguyn xin :

 

 

Ly Cha, Cha hng mi gi chúng con đến lãnh nhn ơn cứu đ mà Cha đã ban nh giá Máu Con Cha đ ra, xin lng nghe li chúng con khn nguyn và ban ơn trợ giúp trong mi n lc rao truyn Nước Cha. Chúng con cầu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.

 


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu