CHÚA NHT 23 THƯỜNG NIÊN C

 

Anh ch em thân mến, Trong nim tin tưởng nơi Chúa, và lưu tâm đến các nhu cu ca Hi Thánh cũng như xã hội, Chúng ta hãy tha thiết dâng li cu nguyn :

 

 

Ly Thiên Chúa toàn năng, Chúa luôn soi sáng và hướng dn chúng con bng Thánh Thn ca Chúa, xin thương nghe lời con cái khn cu mà nâng đ chúng con trong n lc xây dựng Nước Chúa. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu