CHÚA NHT 25 THƯỜNG NIÊN C

 

Anh ch em thân mến, Thiên Chúa mun cho mi người được cu ri và nhn biết s tht. Hân hoan tin tưởng vào Người, chúng ta cùng dâng li cu nguyện cho Hi Thánh và cho thế gii hôm nay :

 

 

Ly Chúa, Chúa hng yêu thương và muốn cu ri mi người, xin thương nhậm li chúng con và hướng dn lòng trí chúng con biết gn bó mt thiết vi Chúa và qung đi phc v anh em mình. Chúng con cầu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu