CHÚA NHT 28 THƯỜNG NIÊN C

 

Anh ch em thân mến, Vi tâm tình cm t vì nhng hng ân Chúa đã ban và nhng điu chúng ta sp lãnh nhn, chúng ta hãy dâng lên Chúa là Cha nhng li cu nguyn :

 

 

Ly Cha, chúng con xin dâng li cm t Cha vì muôn ơn lành Cha đã ban, và chúng con càng tin tưởng Cha s nhm li con cái kêu cu. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu