CHÚA NHT 30 THƯỜNG NIÊN C

 

Anh ch em thân mến, Thiên Chúa hng lng nghe nhng li khiêm tn nài xin. Vy, ý thc thân phn yếu đui ca mình chúng ta cùng dâng li cu nguyn :

 

 

Ly Chúa, xin thương nghe lời cu nguyn mà chúng con va dâng lên Chúa, nh đó chúng con ngày càng thêm gn bó vi Chúa và làm chứng được là Chúa yêu thương loài người. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu