CHÚA NHT 32 THƯỜNG NIÊN C

 

Anh ch em thân mến, Thiên Chúa là Đấng trung thành. Người s làm cho anh ch em được kiên vng và gìn gi anh ch em khi mi s gi. Tin tưởng vào Chúa, chúng ta cùng dâng li cu nguyện :

 

 

Lạy Cha là Đấng hng quan tâm đến các nhu cu ca con cái Cha, xin thương chấp nhn nhng ước nguyn chúng con va dâng lên đ chúng con được thêm tin tưởng vào Cha. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu