CHÚA NHT 33 THƯỜNG NIÊN C

 

Anh ch em thân mến, Hướng v ngày Chúa Kitô tr li vinh quang, chúng ta hãy phấn khi dâng lên Thiên Chúa là Cha tâm tình tri ân và cm t ca chúng ta :

 

 

Ly Cha, chúng con hp nhau đây đ loan truyn vic Chúa Kitô chu chết, tuyên xưng việc Người sng li và mong ch ngày Người li đến, xin Cha chúc lành và đón nhn chúng con. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.

 


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu