CHÚA NHT 4 THƯỜNG NIÊN C

 

Anh ch em thân mến, Chúa Cha toàn năng đã quy t chúng ta trong tình yêu của Người. Vì thế, chúng ta hãy st sng dâng li cu nguyn :

 

·         Xin Chúa cho Giáo Hi luôn ý thc và trung thành vi x mng tiên tri ca mình gia trn thế.

·         Xin Chúa cho nhng người thin chí dn thân phc v và xoa du các đau kh ca đng bào đ họ không vì nhng khó khăn tht bi mà chùn bước trước s mng cao c ca mình.

·         Xin Chúa cho Đức giám mc và hàng linh mc trong Giáo phn chúng ta được nhit thành thi hành s mng chăn dt đoàn chiên mà Chúa đã trao cho.

·         Xin Chúa cho mi người đang hin diện trong cng đoàn phng v hôm nay biết luôn nhn ra Chúa Kitô nơi anh em mình và từ đó biết sng vi nhau bng tình bác ái huynh đ.

 

Ly Cha, chúng con tin rng Cha luôn nhn nhng ai khiêm tn cu nguyn, xin Cha lng nghe ước vng ca dân Cha, vì Cha là Đấng đy tình thương xót. Chúng con cầu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu