CHÚA NHT 5 THƯỜNG NIÊN C

 

Anh ch em thân mến, Cùng chia s mt đc Tin, mt đc Ái, li được liên kết trong cùng mt Thánh Thn và mt nim hy vng, chúng ta hãy dâng lên Thiên Chúa những li cu nguyn :

 

·         Cu cho ơn kêu gọi, xin Chúa tuyn chn và sai đến thế gian nhiu s gi ca Chúa, đ Nước Chúa được tr đến và nhng ai chưa biết Chúa được nhn ra Ngài.

·         Cu cho các v tha sai, xin Chúa luôn nâng đ các tha sai và cho các ngài thêm lòng nhiệt thành vi s v, đ Tin Mng ca Chúa được lan rng khp muôn dân.

·         Cu cho Hi Thánh Vit Nam, xin Chúa cho Hi Thánh trên quê hương chúng con luôn trung thành với đnh hướng ca mình là “Sng Phúc âm gia lòng dân tc đ phc v hnh phúc của đng bào”.

·         Cu cho các gia đình trong giáo x, xin Chúa ban thêm lòng đo đc, đ mi gia đình là t m góp phn nuôi dưỡng ơn gọi tông đ, và mi người biết làm chng cho Chúa bng cuc sng bác ái ca mình.

 

Ly Chúa, cánh đng Nước Tri cn nhiều th gt nhit thành đ mùa gt được thêm phong phú, xin Chúa đoái thương nhận ly nhng ước nguyn chân thành chúng con va dâng lên Chúa. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu