CHÚA NHT 6 THƯỜNG NIÊN C

 

Anh ch em thân mến, Hnh phúc ca con người là nơi Thiên Chúa. Vậy chúng ta hãy đng thanh dâng lên Người li cu nguyn vì Người hng yêu thương và sẵn lòng ban ơn khi ta cầu xin :

 

·         Xin Chúa cho Hi Thánh biết lưu tâm đến nhng người đau kh và nghèo khó.

·         Xin Chúa cho các dân tc thnh vượng biết rng lòng chia s nhng thiếu thn ca các nước nghèo đói.

·         Xin Chúa ban cho nhng người nghèo được có đ phương tiện cn thiết, đ h sng xng đáng phm giá con người, và xin Chúa xoa du mi đau kh ca nhân loi.

·         Xin Chúa cho mi người trong giáo xứ chúng ta được kiên trì tin tưởng và hy vng vào ơn cứu đ ca Đức Kitô.

 

Ly Chúa là Đấng hng lưu tâm săn sóc mi con cái, xin thương nghe lời chúng con cu nguyn, đ chúng con có th sng xng đáng và nhn biết hnh phúc đích thc ca chúng con là ở một mình Cha. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.

 


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu