CHÚA NHT 7 THƯỜNG NIÊN C

 

Anh ch em thân mến, Ai có lòng thương xót thì đáng được Chúa xót thương ! với tâm tình đó, chúng ta hãy dâng lên Chúa nhng ước nguyn ca chúng ta :

 

·         Ly Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa lời cu khn ca chúng con cho Hi Thánh, xin Chúa cho Hi Thánh luôn là mt cng đoàn đy tình huynh đ và yêu thương.

·         Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa li cu khn ca chúng con cho các dân nước trên thế gii, xin Chúa xóa mọi hn thù tranh chp đ mi người được sng trong bình an và hnh phúc.

·         Ly Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa li cu khn ca chúng con cho các gia đình công giáo trong Giáo phn, xin Chúa cho mi người trong gia đình biết qung đi tha th và nâng đ nhau.

·         Ly Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa li cu khn ca chúng con cho cng đng hin din, xin Chúa cho chúng con biết làm chng cho Tin Mng ca Chúa bng đi sng bác ái, luôn quên mình đ phc v tha nhân.

 

Ly Chúa, xin thương nhận ly nhng ước nguyện chúng con dâng, đ chúng con có th sng trn tinh thn phúc âm ca Chúa. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.

 


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu