CHÚA NHT 9 THƯỜNG NIÊN C

 

Anh ch em thân mến, Vi tt c nim tin và lòng mến, chúng ta hãy dâng lên Chúa li cu nguyn :

 

 

Ly Chúa là Cha hng yêu thương săn sóc và biết rõ nhng nhu cu ca chúng con, xin nhn ly nhng ước nguyn mà chúng con tha thiết dâng lên Chúa hôm nay. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu