CHÚA NHT III MÙA VNG C

 

 Anh ch em thân mến, Thiên Chúa đã quyết đnh sai Con Mt đến trn gian để cho nhân loi được sng di dào. Chúng ta hãy hoan h cu xin :

 

·         Ly Chúa, Chúa là sc mnh ca k mt nhc, xin cho tt c các ch chăn trong Hi Thánh luôn có đ ngh lc và lòng nhit thành đ hướng dn đàn chiên Chúa.

·         Lạy Chúa, Chúa là nim vui và hnh phúc cho dân Chúa, xin cho các dân tc trên thế gii được vui sng trong bình an và tình huynh đ.

·         Ly Chúa, Chúa là tình thương, xin cho những k thiếu thn gp được tình thương thực tế và s chia s cơm áo.

·         Lạy Chúa, xin ban Thánh Thn Chúa gìn gi chúng con luôn hiền lành và khiêm tn, đ trong ngày Con Chúa ng đến, chúng con đáng được Người xót thương.

 

 

Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng, Cha đã sai Con Mt đến trn gian đ gii thoát con người khi nô l ti li, nay chúng con đang hết lòng ch đợi ơn tình thương từ tri đ xung, xin Cha chp nhn li khn cu ca chúng con và ban cho chúng con được như lòng mong ước. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.

 


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu