L GIÁNG SINH (L ĐÊM)

 

Anh ch em thân mến,

Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến ni đã ban Con Mt ca Người cho chúng ta. Trong nim vui ca đêm thánh này, Chúng ta hãy tin tưởng cu xin :

 

·      Cu cho Hi Thánh toàn cu, xin Chúa canh tân và thánh hóa đ Hi Thánh tr nên chng nhân cho tình yêu ca Chúa gia thế gian. Chúng ta dâng li cu nguyn !

·      Cu cho mi dân tộc trên thế gii, xin Chúa cho các dân tc đón nhn được bình an mà Chúa ban trong đêm Con Chúa giáng trn. Chúng ta dâng li cu nguyn !

·      Cu cho nhng người đau kh tinh thn và th xác, xin Chúa cho vic Con Chúa xung thế làm người tr nên ngun ani và ngh lc cho h. Chúng ta dâng li cu nguyn !

·      Cu cho cng đoàn tham d phng v, xin Chúa cho tt c chúng ta được hưởng nim vui thánh thin ca đêm Giáng Sinh này. Chúng ta dâng li cu nguyn !

 

Ly Cha, xin đoái thương nhận li dân Cha khn cu trong đêm nay, Đêm mà Cha biu l tình yêu ca Cha nơi máng cỏ Bêlem. Chúng con nguyn xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.