L T ƠN CUỐI NĂM ÂM LCH

Anh chị em thân mến,

Chúa đã ban cho chúng ta muôn vàn ân hu trong năm qua, chúng ta hãy cm t Người và dâng li cu nguyn :

 

·      Chúa đã hướng dn và gìn gi Hi Thánh, xin Chúa cho Hi Thánh được ln lên mãi trong tình yêu ca Người.

·      Chúa hng ban ơn lành cho hết mi người, xin cho các n lc ca dân tc chúng ta được hoàn thành tt đp.

·      Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, xin Người tha th mi li lm chúng ta đã vp phm trong năm qua.

·      Chúa hng nuôi dưỡng chúng ta, xin cho chúng ta yêu thích cu nguyn và chuyên cần tham d các bí tích.

 

Ly Cha, xin thương nhận tâm tình cm t và li chúng con cu nguyn trong ngày cui năm, đ chúng con bước vào năm mi trong bình an và được tràn đy ân sng Chúa. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.