L GIÁNG SINH (L BAN NGÀY)

 

Anh ch em thân mến,

Chúa Kitô là s sng và là s sáng đã đến trn gian. Trong nim vui ca ngày l Giáng sinh, chúng ta sốt sng dâng li cu nguyn lên Thiên Chúa là Cha chúng ta :

 

·      Thiên Chúa đã sai Con ca Người đến trong cnh nghèo khó, xin cho Hi Thánh luôn làm chng v tình yêu nhp th bng đi sng khó nghèo.

·      Thiên Chúa đã sai Con ca Người đến cu nhân đ thế, xin cho nhân loi thoát khi mi đau khưu phiền.

·      Thiên Chúa đã sai Con ca Người đến loan báo tình thương của Người, xin cho mi người biết hòa thun thương yêu nhau.

·      Thiên Chúa đã sai Con của Người đến đem ánh sáng chân lý cho nhân loi, xin Người cho chúng con nhn biết Người là s tht ca chúng con.

 

Ly Cha, Cha thu hiu lòng chúng con hơn cả chúng con và rng ban ân sng ca Cha cho chúng con hơn cả lòng mong ước, xin nhm li dân Cha cu nguyn trong nim tin tưởng và tri ân. Chúng con cầu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.