L THÁNH GIUSE BN ĐỨC MARIA (19/3)

 

Anh chị em thân mến,

Thiên Chúa đã trao cho Thánh Giuse nhim v dưỡng nuôi Đức Giêsu. Trong ngày l kính Người, chúng ta hãy st sng dâng li cu nguyn :

·      Chúa đã chn Thánh Giuse làm dưỡng ph Chúa Giêsu, xin cho Hi Thánh luôn trung thành cng tác vào sứ mng cu thế ca Người.

·      Chúa đã mc khi cho Thánh Giuse biết mu nhim Đức Kitô, xin cho nhân loi nhn biết Đức Kitô là Đấng cu đ ca mi người.

·      Chúa đã đt Thánh Giuse làm người coi sóc gia đình Nazaréth, xin cho các bc ph huynh biết hy sinh chăm sóc con em mình.

·      Chúa đã mun Thánh Giuse làm bn Đức Maria, xin cho mi người chúng con sng gn bó vi Đức M và tn tâm phc v anh em.

 

Ly Chúa, đ hoàn tt li ha cu đ Chúa đã sai Con Mt đến cu đ trn gian làm con Thánh Giuse và Đức Trinh nữ Maria, vì li các Ngài chuyn cu, xin Chúa nhm li chúng con. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.