L BAN BÍ TÍCH RA TI

 

 

Anh ch em thân mến, Thiên Chúa là Cha nhân t đã yêu thương tạo dng con người ging hình nh Ngài và còn nh Đức Giêsu Kitô Con Chí Ái ca Ngài đến trn gian đ cu chuc nhân loại đã hư mất vì ti li. Gi đây, cùng vi nhng anh ch em va lãnh nhn bí tiách, chúng ta hãy dâng li t ơn và nguyện xin :

 

·      Xin Chúa cho mi thành phn dân Thánh luôn ý thc và sng xng đáng phm giá ca mình là con cái Thiên Chúa.

·      Xin Chúa cho các dân tộc được ánh sáng Tin Mng soi dn, đ mi người nhn biết và tin theo Chúa.

·      Xin Chúa cho đc tin ca người anh ch em chúng ta được ngày càng thêm phong phú và sâu sc.

·      Xin Chúa cho mi người trong cng đng hin din biết n lc sng theo giáo hun của Đức Kitô.

 

Ly Cha là Cha giàu lòng thương xót, Chúa hằng mun tha th và cu thoát mi người, xin nhm li chúc tng nguyn xin ca chúng con và rng ban muôn ơn lành cho con cái. Chúng con cầu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.

 


Mục Lục