L BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC

 

Anh ch em thân mến, Chúa Giêsu đã ha ban Thánh Thn cho các môn đ đ Người hướng dn và cng c các Ngài vng tâm làm chng cho Chúa gia trn gian. Chúng ta cùng dâng li t ơn nhân ngày lễ ban Bí tích Thêm Sc hôm nay và trong tâm tình hân hoan, chúng ta hãy khiêm tốn cu xin :

 

·      Cu cho phm trt trong Hi Thánh, xin Chúa liên kết các ngài mt thiết gn bó vi Đức Kitô trong đi sng, đ ơn Chúa được tuôn đ di dào cho dân Thánh.

·      Cu cho thế gii, xin Chúa soi sáng các nhà lãnh đo quc gia, đ họ được khôn ngoan sáng sut mưu cầu li ích chung và n lc kiến to hòa bình.

·      Cu cho nhng người lãnh nhn Bí tích Thêm Sc hôm nay, xin Chúa ban sc mnh đ các anh ch em này biết trung tín làm chng cho Chúa dưới tác đng ca Thánh Thn.

·      Cu cho cng đoàn phụng v, xin Chúa ban cho mi người hin din nơi đây biết n lc làm phát trin các ân hu ca Thánh Thn, đ xây dng Hi Thánh và thế gii.

 

Ly Chúa, Chúa đã ban Thánh Thn đ chúng con được xưng tụng Chúa là Cha, xin cho chúng con được cm nghim lòng Cha nhân ái đã đoái thương chấp nhn li con cái nguyn xin. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.


Mục Lục