LỄ TẠ ƠN CỦA TÂN LINH MỤC

 

Anh chị em thân mến,

Vì yêu thương các môn đệ còn ở trần gian, Chúa Kitô đã thiết lập chức tư tế Và thừa tác vụ linh mục để phục vụ dân thánh. Trong tâm tình hân hoan và tạ ơn hôm nay, chúng ta hãy sốt sắng dâng lên Cha trên trời lời cầu nguyện cho việc đào tạo linh mục

trong thế giới hôm nay.

·      Xin Chúa chúc lành cho công cuộc đào tạo linh mục, để những người được tuyển chọn ngày càng thấm nhuần tinh thần cứu thế của Đức Kitô và nên giống Người. Chúng ta dâng lời cầu nguyện !

·      Xin Chúa gìn giữ và thanh luyện tâm hồn các người trẻ đang hướng vọng về chức Linh Mục, để họ được sức mạnh và kiên tâm vượt qua những khó khăn, trở nên khí cụ hữu ích của Chúa giữa trần gian. Chúng ta dâng lời cầu nguyện !

·      Xin Chúa đoái thương chúc lành cho tu hội và rộng ban các ơn gọi sống đời tận hiến và mở lòng các bạn trẻ, để họ biết mau mắn nhận ra và đáp trả tiếng Chúa gọi trong đời mình. Chúng ta dâng lời cầu nguyện !

·      Xin Chúa dạy chúng ta, mỗi người trong đấng bậc của mình, luôn ý thức về phẩm giá cao quý đã nhận được, để hằng ngày nhờ vâng phục tác động của Chúa Thánh Thần, chúng ta biết hiến dâng chính mình làm lễ tế sống động và đẹp lòng Chúa.

 

Chúng ta dâng lời cầu nguyện !

 

Lạy Chúa,

Chúa đã muốn cho toàn thể dân Chúa

tham dự vào chức tư tế của Đức Kitô,

Chúa cũng đã giao cho một số người nhân danh Đức Kitô

mà giảng dạy, hướng dẫn và thánh hóa anh em mình,

xin Chúa nhận lời con cái kêu cầu

trong ngày tạ ơn hôm nay.

Ước gì việc phục vụ anh em

cũng như chính cuộc đời linh mục

vừa nên hữu ích cho tha nhân,

vừa góp phần làm vinh danh Chúa.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.


Mục Lục