L THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU (01/10)

 

Anh ch em thân mến,

Thiên Chúa là Cha hng yêu thương săn sóc chúng ta. Trong tâm tình ngày l Thánh têrêsa, chúng ta hãy khiêm tn dâng li cu nguyn :

·      Xin Chúa cho Hi Thánh ngày càng tinh tuyền thánh thin đ xng đáng là hin thê ca Đức Kitô.

·      Xin Chúa sai nhiu s gi Tin Mng đến tn cùng trái đt đ Danh Chúa được yêu mến và chúc tng khp nơi.

·      Xin Chúa hướng dn các n tu đi theo con đường đơn sơ phó thác theo gương Thánh Têrêsa.

·      Xin Chúa cho mọi người chúng ta biết sng khiêm tn và hy sinh phc v mi người.

 

Ly Cha, Cha yêu thương những tâm hn nh bé, vì li chuyn cu ca Thánh Têrêsa, Trinh Nữ Tiến Sĩ xin Cha đoái thương nhậm lời chúng con. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.