CHÚA NHT TRUYN GIÁO

 

Anh ch em thân mến,

 

Chúa Kitô đã trao cho Hi Thánh s mng rao ging Tin Mng. Trong ngày Chúa nht truyn giáo hôm nay, chúng ta hãy tin tưởng cu nguyn :

·      Chúa Thánh Thn luôn hướng dn Hi Thánh trong vic loan báo Tin Mng, xin cho Hi Thánh hng biết lng nghe tiếng nói ca Người, đ trung thành làm chng cho Chúa.

·      Chân lý s gii thoát anh em ! Xin cho mi người luôn khao khát s thật, l công bình và tìm kiếm nhng điu thin ho.

·      Đẹp thay nhng bước chân rao ging Tin Mng ! Xin cho các s gi Tin Mng luôn nhit thành, qung đi và hy sinh trong công vic truyn giáo.

·      Khn cho tôi, nếu tôi không rao ging Tin Mng ! Xin cho mi người chúng ta luôn ý thc trách nhim truyn giáo trong đi sng hàng ngày.

 

Ly Chúa, Chúa mun quy t mi người trong Con Yêu Du Chúa là Đức Giêsu Kitô, xin nhm li chúng con cu nguyn đ chúng con trung thành vi s mng truyn giáo. Chúng con cu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.