L CÁC THÁNH NAM N (01/11)

 

Anh ch em thân mến,

 

Thiên Chúa là Hnh Phúc và Vinh Quang muôn đi ca các thánh. Trong nim hân hoan ca ngày đi l hôm nay, chúng ta hãy st sng cu nguyn :

·      Chúng ta hãy cu nguyn cho mi thành phn dân Chúa ngày càng thm nhun tinh thn Tám mi phúc tht đ làm chng cho Đức Giêsu Kitô Con Chúa.

·      Chúng ta hãy cu nguyn cho nhng người phc v nhân loi được Chúa Thánh Thn hướng dn, đ xây dng mt thế gii ngày càng tt đp hơn.

·      Chúng ta hãy cầu nguyn cho thân bng quyến thuc chúng ta được tràn đy ân sng, đ h tìm thy nơi Chúa nguồn hnh phúc đích tht.

·      Chúng ta hãy cu ngyn cho cng đoàn (Giáo x) chúng ta luôn sng thánh thin đ đáp ng các đòi hi v công bình và bác ái ca thời đi ngày nay.

 

Ly Chúa, vì li chuyn cu ca các thánh, xin Chúa nhm li chúng con cu nguyn, đ khi tôn kính các Ngài, chúng con được tiến đến gn Chúa. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.