CHÚA NHT PHC SINH (L CHIU)

 

Anh chị em thân mến,

Trong nim hân hoan ca đi l Phc sinh, chúng ta hãy m lòng như hai môn đệ trên đường Emmau, đ bày t vi Chúa nhng ước vng chân thành :

·      Chúa đã phát sinh Hi Thánh t cnh sườn Đấng chu đâm thâu đ Hi Thánh tr lên ánh sáng và bí tích cứu đ muôn dân ; xin gìn gi Hi Thánh luôn trong trng, xng đáng là Hin thê ca Chúa Kitô.

·      Con Chúa đã sng li và đi vào trong vinh quang ; xin Chúa t ánh sáng cho nhng người thành tâm thin chí, đ h nhn ra Chúa qua nhng điu Chúa thc hiện.

·      Con Chúa đã t mình cho hai môn đ trên đường Emmau, xin cho nhng ai đang gp th thách và tht vng tìm được ngun sc mnh nơi Bàn Tiệc Li Chúa và Thánh Th.

·      Nh mu nhim Vượt qua ca Đức Kitô, Chúa đã đưa chúng ta vào sự sng mi ca nhng người con cái, xin Chúa cho chúng ta luôn nh đến các ơn đã lãnh nhận trong ngày chu phép Ra ti và trung thành tuân gi nhng điu đã ha.

 

Ly Cha, Con Mt Cha đã sng li và hin ra cho các môn đ đ cng c nim tin các ngài, xin Cha thương chúc lành cho những ước nguyn chúng con dâng mng ngày Con Chúa phc sinh. Người là Thiên Chúa hng sng hng tr muôn đi.