CHÚA NHẬT L

 

Anh ch em thân mến,

Đức Kitô khi hoàn vào thành Giêrusalem m đu giai đon hoàn tt ơn cứu đ qua cuc kh nn và phc sinh. Chúng ta hãy tin tưởng cu nguyn :

·      Xin Chúa cho mi tín hu biết suy nim cuc kh nn ca Đức Kitô để can đm thay đi đi sng theo ý Chúa.

·      Xin Chúa cho nhng người thành tâm thin chí được ánh sáng Chúa soi dn và đón nhn ơn cứu đ ca Chúa.

·      Xin Chúa cho nhng người đang đau kh hn xác được hy tế ca Đức Kitô xoa du và thánh hóa.

·      Xin Chúa cho cng đoàn chúng ta được biết theo gương Đức Kitô, vâng phc thánh ý Chúa trong đi sng hàng ngày.

 

Ly Cha, xin nhm li chúng con cu nguyn và ban cho chúng con nhng gì còn thiếu thn. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.