LỄ TRO

 

Anh ch em thân mến,

Chúng ta bước vào mùa Chay Thánh, mùa đc bit giúp chúng ta đi theo Đức Kitô đi vào cuc kh nn và phc sinh. Vy chúng ta hãy tha thiết cu xin :

 

·      Cu cho Hi Thánh, xin Chúa cho Hi Thánh yêu mến đi sng cu nguyn, hy sinh và nhiệt thành làm vic lành phúc đc.

·      Cu cho nhân loi, xin Chúa cho mi người thm nhun tình bác ái, đ biết sng vi nhau, cho nhau và vì nhau.

·      Cu cho nhng người ti li, xin Chúa cho các ti nhân được ơn sám hối đ tr v vi Chúa.

·      Cu cho cộng đoàn (giáo x), xin Chúa cho chúng con nhn ra thân phn mình yếu đui đ biết sng qung đi vi mi người.

 

Ly Cha, xin nghe li dân Cha st sng cu nguyn và rng ban nhng điu chúng con tin tưởng nài xin. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.