THÁNH LỄ MINH NIÊN MỒNG MỘT TẾT (Năm Canh Tý)

 

1.   Hãy có những vật sáng trên vòm trời và hãy phân chia ngày và đêm, và trở thành dấu chỉ thời gian, ngày và năm tháng, để soi sáng trên vòm trời và giãi sáng mặt đấtThiên Chúa thấy nó tốt đẹp.

Bước vào đầu năm mới một câu hỏi tự nhiên đến với mỗi người chúng ta cùng sống trong một thời gian mà tại sao nó lại mang những ý nghĩa vô cùng khác biệt nơi người này và nơi người khác? Thời gian có thực sự là tốt đẹp như “Thiên Chúa thấy nó tốt đẹp” mà bài sách Sáng Thế vừa công bố? Trải qua giòng đời, người thì thấy nó quý báu đến nỗi phải tranh thủ từng giây phút, người thì lại thấy nó như là một gánh nặng đến nỗi mong nó mau chấm dứt.

Câu trả lời đến từ những suy nghĩ của chúng ta về SỰ SỐNG, và tùy theo ý nghĩa về sự sống mà thời gian có ý nghĩa thế nào.

Để cho sự sống, và đặc biệt là sự sống của con người xuất hiện trong vũ trụ, Thiên Chúa đã phải tạo dựng không gian, thời gian với sự hoàn mỹ thế nào để có thể làm cho SỰ SỐNG nên giống Hình Ảnh Ngài. Nói khác đi khi SỰ SỐNG không còn là Hình Ảnh Thiên Chúa ở những mức độ khác nhau thì nó cũng hủy hoại luôn sự tốt đẹp của không gian và thời gian ở những mức độ khác nhau. Và đó chính là điều chúng ta cảm nghiệm được ngày hôm nay, khi con người không chấp nhận Thiên Chúa trong lòng mình, thì họ cũng đang ra sức tàn phá môi trường sống của mình.

2.   Để trả lại cho thời gian vẻ tốt đẹp ban đầu, Thiên Chúa đã phải sai CON MỘT Ngài sinh ra trong thời gian để như thánh Phaolô nói “giữ gìn lòng trí anh em trong Chúa Giêsu Kitô”, cũng là gìn giữ lòng trí chúng ta về SỰ SỐNG trong Chúa Giêsu. Bởi vì với Chúa Giêsu thì thời gian đã đi đến sự viên mãn như chính Người công bố "Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng" (Mc 1,15). Chính SỰ SỐNG của Chúa Giêsu là ý nghĩa, là ánh sáng cho thời gian một ý nghĩa tốt đẹp nhất, như Người đã tuyên bố “Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối. ”. Vì thế Thánh Phaolô mới nói “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi.” Nhưng điều này không thật dẽ dàng, vì vậy thánh Tông đồ mời gọi “Anh em đừng lo lắng gì hết, nhưng trong khi cầu nguyện, anh em hãy trình bày những ước vọng lên cùng Chúa, bằng kinh nguyện và lời cầu xin đi đôi với lời cảm tạ.

3.   Cầu nguyện để chúng ta không dùng thời gian để tìm kiếm những gì “dân ngoại tìm kiếm” nhưngtìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người”. Và đó là ý nghĩa đích thật của thời gian. Đức Ki-tô là hiện thân của nước Thiên Chúa. Đức Kitô đã đến. Người không những ở trong chúng ta mà còn ở giữa chúng ta nơi những người anh chị em sống chung quanh ta. Và hơn nữa, Người còn đồng hóa mình với những người nghèo nàn, bất hạnh. Vì vậy, chúng ta không thể chỉ tìm Chúa trong nhà thờ hay khi đọc kinh cầu nguyện mà còn phải tìm và phục vụ Người trong cuộc sống, nơi tha nhân, nhất là những người chúng ta có bổn phận và trách nhiệm. Chúng ta khát khao ước ao nước Cha hiển trị bởi vì đó là lẽ sống đích thực của chúng ta – sống trong nước tình yêu. Vì thế ý nghĩa thời gian của chúng ta còn phải là thời gian để xây dựng Giáo Xứ thành cộng đoàn của Đức Kitô vậy.

4.   Xin cầu chúc quý Cha, Quý Thầy, Quý Soeurs và mọi gia đình anh chị em NĂM MỚI LUÔN TRÀN ĐẦY SỰ SỐNG CỦA ĐỨC KITÔ.

 


GỢI Ý GIẢNG LỄ A