CHÚA NHẬT LỄ THĂNG THIÊN 2020

Chúa Giêsu trước câu hỏi của các môn đệ trong bài CÔNG VỤ CÁC TÔNG ĐỒ “Lạy Thầy, có phải đã đến lúc Thầy khôi phục Nước Israel chăng?” Người trả lời “Đâu phải việc các con hiểu biết thời gian hay kỳ hạn mà Cha đã ấn định do quyền bính Ngài.” Cho chúng ta thấy rằng mỗi người dù là chính Con Thiên Chúa làm người cũng được Thiên Chúa Cha kêu gọi và ấn định, nói như thánh Phaolô “chiếu theo hành động của sức mạnh quyền năng Người, công việc mà Chúa đã thực hiện trong Đức Kitô, tức là làm cho Ngài từ cõi chết sống lại, và đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời”. Vì vậy đúng như lời 2 thiên thần nói với các môn đệ “Hỡi người Galilê, sao các ông còn đứng nhìn lên trời? Đức Giêsu, Đấng vừa lìa các ông mà lên trời, sẽ đến cùng một thể thức như các ông đã thấy Người lên trời”, các ông phải nhìn xuống mặt đất nơi các ông được sai đến để “Chúa khiến mọi sự quy phục dưới chân Ngài, và tôn Ngài làm đầu toàn thể Hội Thánh là thân thể Ngài, và là sự sung mãn của Đấng chu toàn mọi sự trong mọi người”. Và điều đó các ông chỉ có thể làm khi “nhận được sức mạnh của Thánh Thần ngự xuống , và nên chứng nhân cho Người tại Giêrusalem, trong tất cả xứ Giuđêa và Samaria, và cho đến tận cùng trái đất”. Không chỉ các môn đệ, mà tất cả những ai đã nhận phép Rửa Tội đều phải “biết thế nào là trông cậy vào ơn Người kêu gọi, thế nào là sự phong phú gia nghiệp vinh quang nơi các thánh, và thế nào là quyền năng vô cùng lớn lao của Người đối với chúng ta, là những kẻ tin” để cùng các môn đệ “đi rao giảng khắp mọi nơi” trong khi chờ đợi Người “sẽ đến cùng một thể thức như đã thấy Người lên trời”. Đó là toàn bộ sứ điệp của ĐẠI LỄ HÔM NAY.

Qua sứ điệp này trước hết, nếu chúng ta đã nhận bí tích Rửa Tội, chúng ta có bổn phận và có liên đới với tất cả không gian và thời gian chúng ta sống nghĩa là phải làm cho tất cả cuộc sống này trở thành NƯỚC THIÊN CHÚA đang đi tới “sự sung mãn của Đấng chu toàn mọi sự trong mọi người”. Sự sung mãn của TÌNH YÊU THẦN LINH.

Và rồi sứ điệp ngày ĐẠI LỄ này còn nhấn mạnh rằng chúng ta không thể biến cuộc sống tại thế của chúng ta thành chứng tá NƯỚC THIÊN CHÚA nếu không có Đức Giêsu “ở cùng mọi ngày cho đến tận thế” để được như thánh Phaolô từng nói “Tôi sống, nhưng không phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi”.

Nhưng sứ điệp ngày ĐẠI LỄ này còn nhấn mạnh rằng ngay cả chính Đức Kitô đã có thể đến trần gian là nhờ QUYỀN NĂNG CHÚA THÁNH THẦN, đã cho Đức Maria cưu mang và sinh hạ Người, và “dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần”, Người đã thiết lập và loan báo NƯỚC THIÊN CHÚA tại trần gian. Thì chúng ta cũng phải như vậy.

Những khía cạnh của SỨ ĐIỆP tuy là nói với mọi người, nhưng rõ ràng trước hết là nói cho hàng linh mục và các Giám Mục kế vị các tông đồ. Thế nhưng chúng ta cũng dễ nhận ra rằng không ít các linh mục, có khi cả Giám Mục lại trở nên công cụ làm cho thế gian này không còn dáng dấp của NƯỚC THIÊN CHÚA, bằng những kế hoạch và công trình được xây dựng không “dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần” mà chỉ dựa vào tiền tài, danh vọng, kỹ năng nhằm thỏa mãn khát vọng trần tục mà không quan tâm đến “toàn thể Hội Thánh là thân thể Ngài”, một Thân Thể đã vui lòng Vâng Phục cho đến chết và trở nên BÁNH HẰNG SỐNG đem lại SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI cho nhân loại.

Vì thế chúng ta hãy cầu nguyện “Lạy Chúa Giêsu xin hãy đến” ban SỨC MẠNH CỦA THÁNH THẦN cho chúng con và cho Hội Thánh Người.

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ A