CHÚA NHẬT 4 PS 2020

NGÀY CẦU NGUYỆN CHO ƠN THIÊN TRIỆU

Chúa Nhật hôm nay Giáo Hội mời gọi chúng ta cầu nguyện cho ƠN THIÊN TRIỆU cách riêng ơn gọi làm linh mục, là vì Lời Chúa hôm nay nói về vị MỤC TỬ NHÂN LÀNH, và đó là mẫu mực của mọi mục tử trong Hội Thánh, những mục tử mà Chúa gọi là “những thợ gặt lành nghề”, những người mà chỉ Thiên Chúa mới sai đến làm trong ruộng lúa của Người.

Trước hết vì mọi mục tử (cha mẹ, tu sỹ, linh mục) dù trong cương vị nào tuy vẫn phải ở trong thế gian, một thế gian mà Thánh Phêrô nói là đầy những “dòng dõi gian tà”, vì thế mục tử phải được cứu ra khỏi mọi dòng dõi gian tà bằng sự “ăn năn sám hối” và “chịu phép rửa nhân danh Đức Giêsu Kitô để được tha tội; và … nhận lãnh ơn Thánh Thần”. Ngay bước khởi đầu này của mọi ơn gọi chỉ có thể xảy ra nhờ CẦU NGUYỆN. Cầu nguyện cho các thanh niên nam nữ “tuy ở trong thế gian, nhưng không thuộc về thế gian”, là một điều thực sự khó trong thời đại chúng ta đã quá lầy lội trong cách sống thế gian.

Phương chi người mục tử còn phải tập sống như Đức Giêsu “Người là Đấng không hề phạm tội, và nơi miệng Người không thấy điều gian trá. Bị phỉ báng, Người không phỉ báng lại; bị hành hạ, Người không ngăm đe; ….chính Người đã gánh vác tội lỗi chúng ta nơi thân xác Người trên cây khổ giá…” như thánh Phaolô vừa phác họa. Hay nói theo Đức Giêsu trong bài Tin Mừng, mọi mục tử phải đi qua NGƯỠNG CỬA CUỘC ĐỜI CỦA NGƯỜI, một cuộc đời đã “đến để cho chúng được sống và được sống dồi dào”. Và như trong mấy ngày qua Lời Chúa cho thấy, để bảo vệ và nuôi sống đàn chiên, cuộc sống của Chúa từng giây phút và cho mãi đến tận thế đã phải trở nên BÁNH HẰNG SỐNG cho đàn chiên. Người mục tử phải tập sống như VỊ MỤC TỬ NHÂN LÀNH đã sống, chẳng những thân thiện với chiên, biết chiên, gọi đích danh từng con chiên, đi trước đàn chiên bảo vệ chiên khỏi bị trộm cướp hay bị sát hại không chỉ là bảo vệ thân xác chiên, mà còn bảo vệ chiên khỏi cả sức mạnh của tà thần bằng sự tự hiến chính mạng sống mình vì chiên.

Một chân dung mục tử như thế làm sao thanh niên nam nữ ngày nay chấp nhận để đi cùng Đức Giêsu. Nhưng nếu thanh niên hôm nay bắt đầu tập sống những đức tính nhân bản thấy được trong Đức Giêsu, là điều mà nền giáo dục trong gia đình có thể và phải làm cho họ : đó là sống biết yêu thương, có trách nhiệm, và sống theo sự thật, từ bản thân, đến trong gia đình và xã hội, thì vẫn còn nhiều hy vọng có những người dám dấn thân theo tiếng Chúa gọi.

Vì vậy, ngày cầu nguyện cho ƠN THIÊN TRIỆU cũng là ngày cầu nguyện cho các gia đình sống trách nhiệm trở nên vườn ươm của ƠN GỌI nhờ một nền giáo dục gia đình nhân bản kitô giáo.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ A